Logo liten

Janet Hedendahl Carlsson

Som leg. psykoterapeut inom KBT har jag 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag tar emot individuellt, även privat, eller i grupp, samt företag. Jag är också leg. sjuksköterska med mångårig erfarenhet från akutsjukvård och psykiatrisk vård.
Mina specialområden är livskriser, stresshantering, smärtproblematik, depression, sorg, ångest, sömnproblem, sviktande självkänsla, existentiella problem, relationsproblematik och parsamtal. Sedan 10 år ger jag också handledning, vägledning och konsultation.  Jag har också erfarenhet av att coacha chefer och medarbetare.

SAMARBETEN
Jag har ett samarbete med GlobenHälsan Företagshälsovård, för friskare företag. 
Där arbetar jag både på individ, grupp och organisationsnivå för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa,


En annan samarbetspartner är Svensk Exportkredit, där ger jag individuella samtal cochning och handledning av medarbetare och chefer.

Jag har även haft ett samarbete med
CancerRehabFonden, där jag ansvarar för rehabliteringsveckor för personer drabbade av cancer under perioden 2014-2020.

Jag samarbetar med Frötuna gård och kan där hålla i Mindfulness kurser och Mediyoga utifrån kunders efterfrågan. Företag som vill lägga sin konferens till Frötuna gård kan jag hjälpa och vara delaktig i kursprogrammet gällande Stresshantering och/eller Mindfulness övningar. 

Ytterligare samarbetspartner är kris och traumacentrum, försäkringsbolag och vårdcentral. Och Ahum klienförmedling.

Dessutom handleder jag vårpersonal via bl a. Stockholms Läns Sjukvårdsområde.


Jag har haft ett mångårigt samarbete med Bröstmottagningen Aleris på Sabbatsberg. Det har gett mig ett stort kunnande om bröstcancer, både medicinskt och hur det påverkar känslomässigt.

UTBILDNINGAR/
CERTIFIERINGAR:

• Leg. psykoterapeut i kognitiv  
  och beteendeinriktad 
  psykoterapi (KBT)

• Certifierad schematerapeut
• Certifierad handledare i

   sorgbearbetning
• Instruktör i MBSR  
  (Mindfulness-baserad  
  stressreduktion)
• Diplomerad  MediYoga-
   instruktör
• Leg. sjuksköterska