Logo liten

Foto: Theresia Van Luik/Cancerfonden

JANET HEDENDAHL CARLSSON

Som leg. psykoterapeut inom KBT har jag 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag tar emot individuellt, även privat, eller i grupp, samt företag. Jag är också leg. sjuksköterska med mångårig erfarenhet från akutsjukvård och psykiatrisk vård. 2022 skrev jag min första bok "Mitt bröst, mitt liv-den tunna tråden". Det är en bok om bröstcancer både ur patientperspektiv och psykoterapeutens mångåriga erfarenhet av att stödja kvinnor genom diagons, behandling och tillbaka till livet. Boken är allmängiltig vad det gäller den livskris man oftast hamnar i när man får en allvarlig sjukdom. Och tänkt som stöd och hjälp men också att förmeldla hopp.
Mina övriga specialområden är livskriser, stresshantering, smärtproblematik, depression, sorg, ångest, sömnproblem, sviktande självkänsla, existentiella problem, relationsproblematik och parsamtal. Men också psykologiskt stöd till cancerpatienter ett uppdrag jag haft i över 12 år. Jag har också byggt upp och ansvarat för ett cancerrehabcenter i 7 år. Sedan 10 år ger jag  handledning, vägledning och konsultation.  Jag har också erfarenhet av att coacha chefer och medarbetare.

SAMARBETEN
Jag har ett samarbete med GlobenHälsan Företagshälsovård, för friskare företag. 
Där arbetar jag både på individ, grupp och organisationsnivå för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa.

Erbjuder också par- och familjerådgivning via Stockholms Stad, pris per tillfälle 450 kr.

En annan samarbetspartner är Svensk Exportkredit, där ger jag individuella samtal cochning och handledning av medarbetare och chefer.

Jag har även haft ett samarbete med CancerRehabFonden, där jag ansvarar för rehabliteringsveckor för personer drabbade av cancer under perioden 2014-2020.

Jag samarbetar med Frötuna gård och kan där hålla i Mindfulness kurser och Mediyoga utifrån kunders efterfrågan. Företag som vill lägga sin konferens till Frötuna gård kan jag hjälpa och vara delaktig i kursprogrammet gällande Stresshantering och/eller Mindfulness övningar. 

Ytterligare samarbetspartner är kris och traumacentrum, försäkringsbolag, vårdcentral och SOS. Även Ahum klienförmedling.

Dessutom handleder jag vårpersonal via bl a. Stockholms Läns Sjukvårdsområde.

Jag har haft ett mångårigt samarbete med Bröstmottagningen Aleris på Sabbatsberg. Det har gett mig ett stort kunnande om bröstcancer, både medicinskt och hur det påverkar känslomässigt.

 

UTBILDNINGAR/
CERTIFIERINGAR:

• Leg. psykoterapeut i kognitiv  
  och beteendeinriktad 
  psykoterapi (KBT)
• Certifierad schematerapeut
• Certifierad handledare i
   sorgbearbetning
• Instruktör i MBSR  
  (Mindfulness-baserad  
  stressreduktion)
• Diplomerad  MediYoga-
   instruktör
• Leg. sjuksköterska

 

KBT Janet Hedendahl Carlsson AB  Tel: 0735-077 754  Email: janet.hedendahl@gmail.com

Livets båda sidor, Janet Hedendahl Carlsson på Instagram
Bröstcancer från psykoterapeut till patient.
Vägen tillbaka till livet kan upplevas ensamt, vilset för många.
Vem är jag nu? Vad vill jag göra?


Copyright © 2023