Logo liten

Hitta din väg till att må bra med KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad terapi som vilar på en vetenskaplig grund med dokumenterad effekt vid många olika problem och symtom.

KBT är fokuserad på här och nu. Vi identifierar tankar, känslor och handlingar för att förstå dina mönster och beteenden som många gånger är inlärda från tidigare erfarenheter. I terapin får du möjlighet att ifrågasätta och förändra de mönster och beteenden du egentligen inte vill ha i ditt liv. Terapin hjälper dig att skapa påtaglig förändring i ditt dagliga liv.

Med KBT deltar du aktivt i din egen behandling genom att exempelvis kartlägga hur du gör dina beteenden, konkreta övningar och experiment med nya beteenden.

Under terapin kommer vi även att använda oss utav schematerapi som är en vidareutveckling av traditionell KBT och anpassad för behandling av mer långdragen och komplex problematik, som ofta härstammar redan från tidig barndom.

www.sfkbt.se får du veta mer om KBT och schematerapi.