Logo liten

Foto: Bengt Carlsson

Nå förändring med professionell hjälp

Har du fastnat i mönster eller beteenden du inte längre vill ha? Känner du stress, oro eller ångest? Har du dålig självkänsla? Hamnar du lätt i konflikt? Är du nedstämd och deprimerad? Har du begränsande fobier eller panikångest? Oftast har vi något vi vill förändra i hur vi lever våra liv.
 
Efter att ha tagit emot hundratals patienter vet jag att även du kan nå förändring med professionell hjälp. Livet pågår nu, du väljer själv hur du vill leva det.

Mitt bröst, mitt liv – den tunna tråden

Hur hanterar man ett sjukdomsbesked som väcker tankar om döden och kastar en in i en tillvaro av ovisshet?

Psykoterapeuten Janet Hedendahl Carlsson har hjälpt många kvinnor med bröstcancer att förstå och hantera de prövningar en cancerbehandling innebär och oron att berövas sin livskraft och kvinnlighet. När Janet själv fick bröstcancer ville hon dela med sig av insikterna hon fått i samtal med sina patienter.

Tillsammans med journalisten och manusförfattaren Justine Kirk, som också haft bröstcancer, har hon skrivit en bok där deras erfarenheter av sjukdomen varvas med terapeutens proffesionella kunskaper och de berättelser  Janets patienter delat genom åren.

Du som är drabbad av bröstcancer eller anhörig till någon kan via förlagets hemsida borellme.se köpa boken rabatterad med 40% om du uppger koden hopp123. Pris 200 kr.

KBT Janet Hedendahl Carlsson AB  Tel: 0735-077 754  Email: janet.hedendahl@gmail.com

Livets båda sidor, Janet Hedendahl Carlsson på Instagram
Bröstcancer från psykoterapeut till patient.
Vägen tillbaka till livet kan upplevas ensamt, vilset för många.
Vem är jag nu? Vad vill jag göra?


Copyright © 2023